Een reanimatie cursus zonder een EHBO Diploma

Een reanimatiecursus beperkt zich tot het herkennen van symptomen die op een hartstoornis wijzen en hoe te handelen als je zo een storing constateert. Je leert welke controles je moet uitvoeren. Hoe je de ademweg van een slachtoffer kunt vrijmaken, op welke manier dan hartmassage toe te dienen [borstcompressie] en/of hoe iemand te beademen. Je leert hoe je met een AED [Automatische Externe Defibrillator] kunt omgaan. Deze cursus bestaat uit twee lesavonden en wordt afgesloten inclusief met een examen, op de laatste cursus avond. Als je geslaagd bent ontvang je een certificaat.

Om dat certificaat geldig te houden, moet je minimaal een herhalingscursus per jaar volgen.

Met deze certificaat kan je je aanmelden bij HARTSLAG-NU.

Wist u dat je het cursusgeld soms wel tot 100% vergoed kunt krijgen, informeer bij je zorgverzekering!

De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal !

Weet wat je moet doen !