Hartslag Nu

Hartslag Nu vervangt de alarmsystemen AED-Alert en AED-Locater.
Alle vrijwilligers, die ingeschreven stonden in een van deze twee systemen, zijn nu opgenomen in Hartslag Nu.

Nederlandse Hartstichting

De Nederlandse Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten in Nederland.
Zij geeft hoogwaardige en efficiënte voorlichting over een gezonde leefstijl en initieert innovatieverbeteringen in preventie en zorg.

Nederlandse Reanimatie Raad, N.R.R.

De N.R.R. [Nederlandse Reanimatie Raad] is opgericht in 1993 en is een overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis en de Vereniging van Artsen [VvAA].
De eerste doelstelling van de N.R.R. was het bereiken van overeenstemming met betrekking tot een uniform lesprogamma in elementaire reanimatie in Nederland.